logo
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

รางวัลและเกียรติยศ

*************************

NU Project Award 2017 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2553


รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

การแข่งขันทางวิศวกรรม ระดับอุดมศึกษา โครงสร้างเหล็กจำลอง ครั้งที่ 3


รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ