การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย วันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Share Share
แจ้งนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย
จะจัดขึ้น ในวันที่ 6 มีนาคม 2558
ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด

---------------------------------------------------------------

กำหนดการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชมภาพกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย ที่ผ่านมาทุกปี

การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย 19 มีนาคม 2557


การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย 19 มีนาคม 2557การประชุมนำเสนอ ความก้าวหน้าของหน่วยวิจัย


การประชุมนำเสนอ ความก้าวหน้าของหน่วยวิจัย 2 พฤษภาคม 2555

เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 20 ก.พ. 2558, 11:16

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF