งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558
Share Share
คณะวิศวกรรมศาสตร์เชิญเข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

ในระหว่างวันที่ 17-18  สิงหาคม 2558

โดยมีกิจกรรมของคณะฯ ดังนี้...
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 17 ส.ค. 2558, 10:59

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF