ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
Share Share
 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 9 มี.ค. 2560, 11:58

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF