ประชาสัมพันธ์คำขวัญ และเชิญชวนสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2560
Share Share
 ประชาสัมพันธ์คำขวัญ  และเชิญชวนสวมเสื้อสีขาวเพื่อ แสดงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2560 "ทำดีเพื่อพ่อม  สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด " และขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม
วันที่เขียน : 12 มิ.ย. 2560, 10:23

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF