ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยงทางธรรม วิถึไทย" ปีที่ 3
Share Share
 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยงทางธรรม วิถึไทย" ปีที่ 3  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม
วันที่เขียน : 12 มิ.ย. 2560, 10:25

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF