นเรศวรวิจัยครั้งที่ 13 วิจัย และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
Share Share
 นเรศวรวิจัยครั้งที่ 13 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc13/


โพสโดย : ศรัณย์ พร้อมเทพ
วันที่เขียน : 15 มิ.ย. 2560, 17:01

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF