กำหนดการโครงการปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 24) ประจำปีการศึกษา 2560
Share Share

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 24)
ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่   5   สิงหาคม  2560
ณ ห้องประชุมโรงละคร  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวรรายละเอียด   กำหนดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 7 ส.ค. 2560, 10:33

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF