แจ้งบุคลากรตอบแบบสำรวจความประสงค์การนำบุตร เข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561
Share Share
ด้วยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการสำรวจความประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนำบุตร เข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 จึงขอแจ้งบุคลากรที่มีความประสงค์จะนำบุตรสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ทราบและขอให้ดำเนินการตอบแบบสำรวจ พร้อมส่งเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 11 ส.ค. 2560, 10:32

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF