ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ป้อมยามอัจฉริยะเคลื่อนที่ Smart Guard Box
Share Share
บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดโครงการประกวดการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ป้อมยามอัจฉริยะเคลื่อนที่ Smart Guard Boxรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 6 ก.ย. 2560, 14:54

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF