เปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอใน "การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล 2017"
Share Share
 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน และส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์http://web.eng.nu.ac.th/WebKDS/KDSindex.php
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : ศรัณย์ พร้อมเทพ
วันที่เขียน : 13 ก.ย. 2560, 15:06

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF