ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ด้านการค้ามนุษย์
Share Share
 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดต่อต้านด้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 โดยกำหนดให้มีการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์" ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับอุดมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และบุคคลทั่วไป   ไม่จำกัดอายุ  ซึ่งผู้ที่ชนะการศึกษาทั้งหมดจะได้รับรางวัลและเกียรติบัตร จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ในวันดังกล่าว ด้วย เอกสารตามรายะเอียดแนบ
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม
วันที่เขียน : 4 พ.ค. 2561, 11:29

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF