ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
Share Share
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561  โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์  จะจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา

2.การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

3.การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม
วันที่เขียน : 11 พ.ค. 2561, 10:23

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF