ประชาสัมพันธ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
Share Share
 ประชาสัมพันธ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)   โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะจัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (RDC 2018) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศและสร้างหุ่นยนต์ RDC ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)  ในระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น 3 โซน B (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม
วันที่เขียน : 11 พ.ค. 2561, 10:28

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF