ประชาสัมพันะ์การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
Share Share
 ด้วยประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมระดับรัฐมนตรี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และคณะทำงานต่างๆ ภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคง  ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม รวมกว่า 100 การประชุม ตลอดปี 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยเป็นวาะแห่งชาติด้วยแล้ว รายละเอียดตามแนบ
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม
วันที่เขียน : 4 ก.ค. 2561, 11:05

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF