โครงการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอกสถานที่ของโครงการ Start up and Innovation ของธุรกิจสมุนไพร และอุตสาหกรรมเกษตร
Share Share
กำหนดการโครงการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอกสถานที่ของโครงการ Start up and Innovation ของธุรกิจสมุนไพร และอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “Start up and Innovation Co-Working Space” และการแนะนำศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center) ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 พิษณุโลก วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
 

เอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 27 ส.ค. 2561, 09:37

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF