โครงการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอกสถานที่ของโครงการ Start up and Innovation ของธุรกิจสมุนไพร และอุตสาหกรรมเกษตร จังหวัดสุโขทัย
Share Share
      กำหนดการโครงการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอกสถานที่ของโครงการ Start up and Innovation ของธุรกิจสมุนไพร และอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้หัวข้อ เรื่อง Start up and Innovation Co-Working Space และการแนะนำศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center) ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 พิษณุโลก วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง Function Room 3 โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เอกสารแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 27 ส.ค. 2561, 09:38

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF