ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร
Share Share
      ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดสำนักงานเลขานุการคระวิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว


      ตำแหน่งวิศวกร


      นายเจษฎา ทองดอนคำ


      ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวที่หน่วยบุคคล สำนักงานเลขานุการฯ อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 21 ส.ค. 2561, 12:51

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF