โครงการเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ โครงการ CREATIVE THINKING AND INNOVATION WORKSHOP
Share Share
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเสริมทักษะด้านนวัตรกรรมและความคิดสร้างสรรค์ CREATIVE THINKING & INNOVATION WORKSHOPในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร      เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและปลูกฝังแนวคิดความเป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการให้กับนิสิต เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความสามารถ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และฝึกทักษะการทำงานกลุ่มท่ามกลางความหลากหลาย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเชิงอุตสาหกรรม ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้นิสิตในการเข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมงระดับภูมิภาค (University Competition) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561 และระดับประเทศ (National Competition)  
      ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/pQxjve ปิดรับสมัครวันที่ 19 สิงหาคม 2561  


โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 27 ส.ค. 2561, 09:37

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF