ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด thailand young designer award 2016 การออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "The Colorful Ploi Thai - The Spirit of Asean"
Share Share
 ด้วยโครงการพัฒนาโมดูลที่ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนสำหรับกลุ่มลูกค้าตลาดประเทศจีน โดย ผศ.ดร. สมลักษณ์  วรรณฤมล  กีเยลาโรว่า สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าโครงการฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน "Thailand Young Designer Award 2016"  การออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ในหัวข้อ "The Colorful Ploi Thai - The Spirit of Asean" จัดโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดดังกล่าวอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

http://www.geo.sc.chula.ac.th/TRF_Gem/news_detail.php?nid=19โพสโดย : ศรัณย์ พร้อมเทพ
วันที่เขียน : 5 ก.ย. 2561, 09:24

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF