ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจำนวน 5 คนเป็นวิทยากรในงานอบรมเทคนิคการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลพิจิตร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
Share Share
 ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจำนวน 5 คน ได้แก่ น.ส.นิรชา เขียวหลาน รหัสนิสิต58362469, นายพิชากร เสเรีอรุโณ รหัสนิสิต 58362629, นายสมชาย เมอแล รหัสนิสิต 58362841, นายธีรภัทร ปรัชญานนท์ รหัสนิสิต 58362407, นายปรีชา ปัญญาเครือ รหัสนิสิต 58362544เป็นวิทยากรในงานอบรมเทคนิคการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลพิจิตร ในวันที่  31 สิงหาคม 2561ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/gallery.php?cat_id=9&gal_id=721โพสโดย : ศรัณย์ พร้อมเทพ
วันที่เขียน : 5 ก.ย. 2561, 17:49

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF