ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ INNOVATIVE STARTUP@UNIVERSITY (For student) ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 15.30 น. ณ ห้อง 311 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
Share Share
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : นันทวัน ดิอินทร์
วันที่เขียน : 11 ก.ย. 2561, 11:02

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF