ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering ระหว่าง 20-21 มกราคม 2563 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
Share Share
      คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ  Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia  และ Faculty of Architecture Planning and Surveying, Universiti Teknologi MARA, Perak Branch, Malaysia จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ความยั่งยืนในการจัดการและวิศวกรรม ในปี 2563 ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 (International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering 20-21 January 2020, Jakarta – Indonesia, CUSME 2020)  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำนักวิจัย นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในด้านการใช้ชีวิตในเมืองและเทคโนโลยี ใช้ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อแบ่งปันผลลัพธ์และประสบการณ์ และหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองในอนาคต ซึ่งเป็นการรวม สหวิชาชีพในแขนงด้านต่างๆ ด้านความยั่งยืนการจัดการเมืองและวิศวกรรม

เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 11 ต.ค. 2562, 18:59

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF