กรอบความร่วมมือคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) สมัยที่ 21 : การเตรียมการเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ คกร. ไทย - จีน สมัยที่ 23
Share Share
      กรอบความร่วมมือคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) สมัยที่ 21 : การเตรียมการเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ คกร. ไทย - จีน สมัยที่ 23

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://tica.thaigov.net/


โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 21 พ.ย. 2562, 15:05

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF