ชี้แจงการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU)
Share Share
     ข้อมูลประชุมชี้แจงการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) วันศุกร์ที่ 29พฤศจิกายน 2562เวลา 14.30-15.30น.ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ 
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 29 พ.ย. 2562, 16:38

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF