กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Share Share
      ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2563

- แบบฟอร์มยื่นข้อเสนอโครงการ
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 4 ธ.ค. 2562, 14:21

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF