ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวสายอาชีพ SAP วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์
Share Share
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : นันทวัน ดิอินทร์
วันที่เขียน : 6 ธ.ค. 2562, 11:56

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF