ประกาศการเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ 1 พฤศจิกายน 2561
Share Share
      ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิะการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เกณฑ์ใหม่ ใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซด์หน่วยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  http://web.eng.nu.ac.th/educate/ 
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 26 พ.ย. 2561, 11:52

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF