รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม OECD Expert Meeting on Environmental Fate and Eco-Toxicology และเยี่มชมสถาบันการทำวิจัย ณ ประเทศเยอรมัน
           คณะทำงานของ OECD ได้เชิญ รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และ ดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย ในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่ดำเนินการวิจัยร่วมกับ OECD เข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการทดสอบความเป็นพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับสากลและหารือผลวิจัยที่ได้ทำไปแล้วใน Phase I พร้อมกับหารือทิศทางการดำเนินการวิจัยใน Phase II 

           นอกจากนี้  Dr. Dieter Hennecke และ Dr. Kristen Hund-Rinke ซึ่งเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัย Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology (Fraunhofer IME) สถาบันวิจัยหลักในการทำวิจัยด้าน Environmental Nanosafety ให้กับประเทศเยอรมัน ได้เชิญ รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และ ดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัยให้ไปเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ และหารืองานวิจัยด้าน Environmental Nanosafety และ Risk Assessment of Agrochemicals


ผู้เขียนข่าว : CERI
วันที่เขียน : 26 ก.พ. 2556, 09:39

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF