โครงการสารพิษต้นน้ำน่าน จากทุนมุ่งเป้า วช. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แพร่ภาพทาง HOT NEWS ช่อง 3

สารพิษต้นน้ำน่าน HOT NEWS ช่อง 3 SD ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แพร่ภาพทาง HOT NEWS ช่อง 3 อาจารย์และนิสิต จากวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน เผยแพร่เมื่อ 22 ธ.ค. 2558

โครงการสารพิษต้นน้ำน่าน ตอนที่ 1 จากทุนมุ่งเป้า วช. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แพร่ภาพทาง HOT NEWS ช่อง 3
 


โครงการสารพิษต้นน้ำน่าน ตอนที่ 2 จากทุนมุ่งเป้า วช. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แพร่ภาพทาง HOT NEWS ช่อง 3