สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็กและจากขยะเทศบาลและมหาวิทยาลัย" วันที่ 5 มิถุนายน 2557
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา

เรื่อง "ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็กและจากขยะเทศบาลและมหาวิทยาลัย"

พฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557

ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น หลักสี่ กทม.

รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้...


ผู้เขียนข่าว : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 25 ส.ค. 2557, 12:46

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF