เชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา เรื่อง พลังงานไทย ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในวันอังคารที่ 31 ก.ค. 2555 เวลา 12.00น.- 17.00น. ณ ห้องประชุมโรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ม.นเรศวร


เรียนเชิญ   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ ทุกภาควิชา  อบต. หน่วยราชการ ประชาชนและผู้สนใจ  รวมถึงนิสิต  นักศึกษา นักเรียนทั่วไปเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งใหญ่ประจำปี 2555 ฟรี!เรื่อง พลังงานไทย  ปัญหาและแนวทางแก้ไขในวันอังคารที่ 31 ก.ค. 2555  เวลา 12.00น.- 17.00น.ณ. ห้องประชุมโรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  ม.นเรศวรพบกับ วิทยากรระดับประเทศ ได้ แก่  ดร.สุขฤดี  สุขใจ              - ผอ.วิทยาลัยพลังงานฯ  ม.นเรศวร  คุณพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์   - ผอ.ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา กฟผ.  นอ. วินัย  เสวกวิ              - ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพลังงานรัฐสภา  พท.รัฐเขต  แจ้งจำรัส      - ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพลังงานรัฐสภา  คุณ จิระภาภรณ์  ไหลมา  - ผอ.กองนโยบายและแผนพลังงานดำเนินการอภิปราย  โดย อ. วิสาข์  เจ่าสกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มน.โปรดสำรองที่นั่ง ด่วน!ได้ที่ คุณรัชนก โทร.055-964081จัดโดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวรดูรายละเอียดของงานได้ที่เอกสารแนบ...
ผู้เขียนข่าว : CETE
วันที่เขียน : 26 ก.ค. 2555, 19:14

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF