การบรรายายทางวิชาการ เรื่อง การศึกษากระบวนการดักจับทางธรณีวิทยาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้การทดสอบในพื้นที่ปฏิบัติการและแบบจำลองเชิงตัวเลข


          สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรายายทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษากระบวนการดักจับทางธรณีวิทยาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้การทดสอบในพื้นที่ปฏิบัติการและแบบจำลองเชิงตัวเลข (study of CO2 geological trapping processes using field testing, laboratory experiments and numerical modelling)" โดย Asst. Prof. Dr. Fritjof Fagerlund วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร         ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ หรือ เว็บไซต์  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผู้เขียนข่าว : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 15 ส.ค. 2555, 11:05

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF