หมวดหมู่ :

การศึกษาดูงาน บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การศึกษาดูงาน บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การประชุม CETE ครั้งที่ 1/2557

การประชุม CETE ครั้งที่ 1/2557

การศึกษาดุงานบริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 14 ธันวาคม 2556

การศึกษาดุงานบริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 14 ธันวาคม 2556

การประชุม MOU มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1/2557 (CETE)

การประชุม MOU มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 (CETE)

CETE  จัดประชุมเพื่อเขียนหัวข้อวิจัยนำเสนอขอทุนกับทาง New European Agreement ในวันที่ 18 กันยายน 2556

CETE จัดประชุมเพื่อเขียนหัวข้อวิจัยนำเสนอขอทุนกับทาง New European Agreement ในวันที่ 18 กันยายน 2556

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (NED)

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (NED)

การประชุมเพื่อหารือแนวทาง ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2556

การประชุมเพื่อหารือแนวทาง ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด

ประชุมร่วมกับการไฟฟ้า 4 ม.ค. 2556

ประชุมร่วมกับการไฟฟ้า 4 ม.ค. 2556

การศึกษากระบวนการดักจับทางธรณีวิทยา 21ส.ค. 55

การศึกษากระบวนการดักจับทางธรณีวิทยา 21ส.ค. 55

การสัมมนา เรื่อง พลังงานไทย ปัญหาและแนวทางแก้ไข

การสัมมนา เรื่อง พลังงานไทย ปัญหาและแนวทางแก้ไข

CETE จัดประชุมครั้ง 2/2555 วันที่ 14 มิถุนายน 2555

CETE จัดประชุมครั้ง 2/2555 วันที่ 14 มิถุนายน 2555