การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Railway Infrastructures Modernization

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 NURRI ร่วมดำเนินการจัดการบรรยายพิเศษใน หัวข้อ 'Railway Infrastructures Modernization' ของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ และ ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ (มศว.) และ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวข้อที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าฟังและนำไปต่อยอดได้ โดยเริ่ม Dr. Tae-Wook Kim จาก Novel Railway Technology ที่ KRRI แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและพลังของงานวิจัย ที่ปัจจุบัน KRRI สามารถสร้างมูลค่าจากงานวิจัยได้ถึง 14.9 พันล้านเหรียญ US ด้วยต้นทุนซึ่งเป็นงบประมาณวิจัยเพียง 1.2 พันล้านเหรียญเท่านั้น