ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเปิดรับสมัครทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  ภู่พัฒน์  เนื่องในโอกาสครบครอบ 25 ปี สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2561  โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561  ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ1 : เปิดดูเอกสาร
เอกสารแนบ2 : เปิดดูเอกสาร

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2561

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF