ข่าวดีส่งท้ายปลายปี 2561 ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้ผลการประเมินสาขา Environment Technology, Environmental Engineering, Environment Management, Environment Studies, Ecology ในระดับดีมาก TRF Index 4.7 จากการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560   (เผยแพร่เมื่อ 25 ธ.ค. 2561)

เอกสารแนบ1 : เปิดดูเอกสาร

วันที่ประกาศ : 27 ธ.ค. 2561

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF