: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. ทรงศักดิ์  สุธาสุประดิษฐ songsaks@nu.ac.th - -
2. พงษ์ธร  จุฬพันธ์ทอง phongthornj@nu.ac.th CE204 055-964027
3. ภูริภัส  สุนทรนนท์ puripuss@nu.ac.th CE206 05596
4. รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา rattapoohmp@nu.ac.th ce227 0-5596-4058
5. สรัณกร  เหมะวิบูลย์ saranagonh@nu.ac.th CE406 0-5596-4088
6. สสิกรณณ์  เหลืองวิชชเจริญ sasikorn@nu.ac.th CE244 0-5596-4053
blank