: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรสาขาวิศวกรรมขนส่ง

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. ดุษฎี  สถิรเศรษฐทวี dussadees@nu.ac.th - 0-5596-4051, 0-5596-
2. ทวีศักดิ์  แตะกระโทก thaweesakt@nu.ac.th - 0-5596-4067
3. ธนวัฒน์  พลพิทักษ์ชัย tanawatp@nu.ac.th - 0-5596-4030
4. บุญพล  มีไชโย boonponm@nu.ac.th CE209 0-5596-4062
5. ภัคพงศ์  หอมเนียม phakphongh@nu.ac.th CE211 0-5596-4061
blank