: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. เกดิษฐ์  กว้างตระกูล keditk@nu.ac.th ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 1 0-5596-3918
2. โกศล  เหล็กกล้า kosoll@nu.ac.th 0-5596-3914
3. ชัชชัย  อินเขียน chatchaii@nu.ac.th IE323 055963914
4. แพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ prawpailink@nu.ac.th IE 323 0-5596-4230
5. วรางคณา  วังชากร warangkanaw@nu.ac.th 0-5596-4231
6. เอกชัย  คงธนโภไคย akechaik@nu.ac.th 0-5596-3920
blank