: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรหน่วยอาคารสถานที่

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. กฤษณะ  ไกรกิจราษฎร์ kritsanak@nu.ac.th CE113 055963960
2. จำเนิน  ลาวโสม jumnern@nu.ac.th CE113 055963960
3. ธงชัย   เลี่ยมสกุล tongchail@nu.ac.th CE113 0-5596-3960
4. ประโพธ   พรวนต้นไทร prapotep@nu.ac.th CE113 0-5596-3960
5. พรเทพ  นาถึง porntepn@nu.ac.th
6. ยม   ปานมณี yomp@nu.ac.th - 0-5596-3960
blank