: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะ

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
หน่วยอาคารสถานที่
1. กฤษณะ  ไกรกิจราษฎร์ kritsanak@nu.ac.th CE113 055963960
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
2. จำรัส  ปลากัดทอง chamratp@nu.ac.th CE106 0-5596-4013
blank