: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรงานบริการการศึกษา

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
หน่วยบริการการเรียนการสอน
1. ทิวาโย  ธูปเทียน chitrat@nu.ac.th - 0-5596-4009
หน่วยบัณฑิตศึกษา
2. รุ่งนภา  ท่วมไธสง rungnaphat@nu.ac.th CE108 055964007
หน่วยสนับสนุนวิชาการ
3. นุชนารถ   แก้วแดง nutchanartj@nu.ac.th CE115 0-5596-3951
blank