: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1501.15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ให้คำแนะนำปรึกษา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบมาตรฐานและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2562ณ จ.นครสวรรค์ประเทือง  โมราราย
1502.14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ติดตามประเมินผลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1503.10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ติดตามประเมินผลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1504.6 มกราคม 2562
12 มกราคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมอบรมและแข่งขันการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐมพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1505.27 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม 2561
ติดตามประเมินผลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1506.26 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งที่ 2/2561ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1507.22 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
ติดตามประเมินผลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1508.21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่2 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมาพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1509.21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมจัดทำโครงการค่ายวิทยาการการคำนวณ (Kid Bright) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6ณ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จ.สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
1510.15 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
ช่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.เชียงใหม่พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1511.15 ธันวาคม 2561
16 ธันวาคม 2561
ติดตามประเมินผลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1512.12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
ช่วยงานคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรับ-ส่ง คณะผู้บริหารและอาจารย์ เข้าพบและปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในสถานบริการสาธารณสุข ร่วมกับเภสัชกรประจำโรงพยาบาลบางระกำณ โรงพยาบาลบางระกำ จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1513.8 ธันวาคม 2561
8 ธันวาคม 2561
ไปราชการเพื่อรับบุคลากรและนิสิตที่ไปเข้าร่วมดำเนินโครงการ NU Robot Camp ครั้งที่ 1ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จ.สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
1514.8 ธันวาคม 2561
8 ธันวาคม 2561
ไปราชการเพื่อรับบุคลากรและนิสิตที่ไปเข้าร่วมดำเนินโครงการ NU Robot Camp ครั้งที่ 1ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จ.สุโขทัยพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1515.7 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
ไปราชการเพื่อไปรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่ไปเข้าร่วมโครงการ "IE สัญจร"ณ โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก อ.วังทอง จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1516.6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมดำเนินโครงการ NU Robot Camp ครั้งที่ 1ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จ.สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
1517.6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมดำเนินโครงการ NU Robot Camp ครั้งที่ 1ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จ.สุโขทัยพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1518.5 ธันวาคม 2561
5 ธันวาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าร่วมโครงการ "IE สัญจร"ณ โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก อ.วังทอง จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1519.4 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561
ช่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง คณะผู้บริหารและอาจารย์ในการเข้าพบและปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมทักษะหารให้บริบาลทางเภสัชกรรมในสถาบริการสาธารณสุขร่วมกับเภสัชกรประจำโรงพยาบาลพุทธชินราช และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับโรงพยาบาลพุทธชินราชณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1520.30 พฤศจิกายน 2561
2 ธันวาคม 2561
ช่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมณ กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1521.20 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานสภาอาจารย์ รับ-ส่ง กรรมการและบุคลากรเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2561ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1522.16 พฤศจิกายน 2561
18 พฤศจิกายน 2561
ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรในโครงการกิจกรรมจิตอาสา "แบ่งสรรปันรัก สู่ธารทิพย์ ธารธรรม" และพบปะศึกษาดูงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงณ โรงเรียนธารทิพย์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1523.16 พฤศจิกายน 2561
18 พฤศจิกายน 2561
ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรในโครงการกิจกรรมจิตอาสา "แบ่งสรรปันรัก สู่ธารทิพย์ ธารธรรม" และพบปะศึกษาดูงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงณ โรงเรียนธารทิพย์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
1524.16 พฤศจิกายน 2561
18 พฤศจิกายน 2561
ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรในโครงการกิจกรรมจิตอาสา "แบ่งสรรปันรัก สู่ธารทิพย์ ธารธรรม" และพบปะศึกษาดูงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงณ โรงเรียนธารทิพย์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายนันทวัน   ดีอินทร์
1525.16 พฤศจิกายน 2561
18 พฤศจิกายน 2561
ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรในโครงการกิจกรรมจิตอาสา "แบ่งสรรปันรัก สู่ธารทิพย์ ธารธรรม" และพบปะศึกษาดูงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงณ โรงเรียนธารทิพย์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายณัฐชา   ฮุนพานิช
1526.15 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาณ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1527.13 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) จ.สระบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1528.12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สถานประกอบการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป(เพชรบูรณ์)ณ จ.เพชรบูรณ์ประเทือง  โมราราย
1529.8 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกศรัณย์  พร้อมเทพ
1530.8 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกรณกฤต  แสงผ่อง
1531.8 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
1532.8 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกศุภวรรณ   วรนุช
1533.8 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกพนารัตน์   กิตติจารุขจร
1534.8 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกศรีรัตน์   ทองล้ำ
1535.8 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกธงชัย   เลี่ยมสกุล
1536.8 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกประโพธ   พรวนต้นไทร
1537.8 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1538.8 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกกรรณิกา  จำปาทอง
1539.7 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1540.7 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
1541.5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตปริญญโทสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1542.2 พฤศจิกายน 2561
3 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าศึกษาดูงานนิทรรศการ National Engineering 2018ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีภัทร   ทับพิมล
1543.1 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัยอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting)ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีประเทือง  โมราราย
1544.1 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัยอากาสยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting)ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1545.17 ตุลาคม 2561
19 ตุลาคม 2561
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการ Smart farming องค์ความรู้และนวัตกรรมต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นภาคเหนือ:โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
1546.17 ตุลาคม 2561
19 ตุลาคม 2561
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการ Smart farming องค์ความรู้และนวัตกรรมต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นภาคเหนือ:โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1547.17 ตุลาคม 2561
19 ตุลาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการ Smart farming องค์ความรู้และนวัตกรรมต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นภาคเหนือ:โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1548.5 ตุลาคม 2561
5 ตุลาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากใบไม้ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1549.1 ตุลาคม 2561
3 ตุลาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ซึ่งมีอายุการรับรองระหว่างปี 2563-2567ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1550.1 ตุลาคม 2561
1 ตุลาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ เข้าศึกษาข้อมูลวิธีการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มณ จ.อุตรดิตถ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์


blank