: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1651.23 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561
ไปราชการเพื่อไปส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1652.23 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561
ไปราชการเพื่อไปส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1653.18 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 4ณ อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ สถานศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1654.18 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท ออร์กานิค เวิลด์ จำกัด จ.เพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
1655.13 พฤษภาคม 2561
13 พฤษภาคม 2561
รับ-ส่ง ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อไปศึกษาดูงานประเทศฝรั่งเศสณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1656.7 พฤษภาคม 2561
7 พฤษภาคม 2561
รับ-ส่ง ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อไปศึกษาดูงานประเทศฝรั่งเศสณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1657.30 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าเยี่ยมชมโรงงานณ บริษัท ทิปโก้ จำกัด (มหาชน) พระประแดง กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1658.27 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปติดต่อขอทำวีซ่า เพื่อไปศึกษาดูงานประเทศฝรั่งเศสณ กรุงเทพมหานครพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1659.27 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
ไปตรวจสอบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ สำหรับระบบพื้นประกอบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 828-2546ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสิฐวัฒนาคอนกรีต แอนด์คอนสตรัคชั่น จ.นครสวรรค์อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1660.25 เมษายน 2561
26 เมษายน 2561
ช่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นำบุคลากรและนิสิตไปจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาณ วนธาราเฮลท์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1661.20 เมษายน 2561
22 เมษายน 2561
ช่วยงานคณะเกษตรศาสตร์ฯ นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ การศึกษาภาคสนามสาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ ปีการศึกษา2560ณ จ.เลย และจ.ขอนแก่นพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1662.9 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปเก็บข้อมูลโดยออกภาคสนามวัดพื้นที่หน้าตัดของลำน้ำ ตามโครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก, อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และ อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
1663.4 เมษายน 2561
4 เมษายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุโขทัยณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ จ.สุโขทัยพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1664.1 เมษายน 2561
8 เมษายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปเก็บข้อมูลโดยออกภาคสนามวัดพื้นที่หน้าตัดของลำน้ำ ตามโครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร, อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และอ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1665.30 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปติดต่อขอข้อมูลเพื่อดำเนินงานโครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1666.28 มีนาคม 2561
28 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ภัทร   ทับพิมล
1667.26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อคัดสรรหัวข้อ (Pre Talent Mobility)ก่อนดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการณ บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด จ.กำแพงเพชรประเทือง  โมราราย
1668.23 มีนาคม 2561
24 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3ณ จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1669.22 มีนาคม 2561
25 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์, อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร และอ.วังทรายพูน จ.พิจิตรพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1670.21 มีนาคม 2561
21 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1671.17 มีนาคม 2561
18 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ และอ.ป่าเช่า จ.อุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
1672.16 มีนาคม 2561
18 มีนาคม 2561
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1673.16 มีนาคม 2561
18 มีนาคม 2561
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์นุชนารถ   แก้วแดง
1674.13 มีนาคม 2561
16 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2018)ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1675.8 มีนาคม 2561
10 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันณ กรุงเทพมหานครภัทร   ทับพิมล
1676.5 มีนาคม 2561
5 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปรับ prof.Dr.Guttila Yugantha Jayasinghe และนิสิตต่างชาติ เพื่อมาพุดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการสนับสนุนทุนการทำวิจัยและนักศึกษาต่างชาติ โดยมาปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1677.3 มีนาคม 2561
3 มีนาคม 2561
ไปรับบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1678.3 มีนาคม 2561
3 มีนาคม 2561
ไปรับบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1679.2 มีนาคม 2561
4 มีนาคม 2561
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์นุชนารถ   แก้วแดง
1680.2 มีนาคม 2561
4 มีนาคม 2561
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1681.1 มีนาคม 2561
1 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ โรงสีข้าว จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1682.1 มีนาคม 2561
1 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ โรงสีข้าว จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1683.28 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
ไปส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1684.28 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
ไปส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1685.24 กุมภาพันธ์ 2561
25 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร รับ-ส่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 244(2/2561)ณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1686.23 กุมภาพันธ์ 2561
25 กุมภาพันธ์ 2561
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)ประจำปีการศึกษา 2561ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1687.23 กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)ประจำปีการศึกษา 2561ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์นุชนารถ   แก้วแดง
1688.23 กุมภาพันธ์ 2561
24 กุมภาพันธ์ 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ บริเวณแม่น้ำน่าน อ.สามง่าม จ.พิจิตรภัทร   ทับพิมล
1689.22 กุมภาพันธ์ 2561
23 กุมภาพันธ์ 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1690.14 กุมภาพันธ์ 2561
14 กุมภาพันธ์ 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ การประปาส่วนภูมิภาค จ.พิจิตรภัทร   ทับพิมล
1691.6 กุมภาพันธ์ 2561
6 กุมภาพันธ์ 2561
ขนเครื่องมืออุปกรณ์การตรวจวัด ตามโครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่าง เพื่อนำกลับมายังคณะณ บริเวณลำน้ำน่าน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ภัทร   ทับพิมล
1692.2 กุมภาพันธ์ 2561
2 กุมภาพันธ์ 2561
ร่วมเป็นกรรมการการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกณัฐชา   ฮุนพานิช
1693.2 กุมภาพันธ์ 2561
2 กุมภาพันธ์ 2561
ร่วมเป็นกรรมการการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกฐิติภรณ์  โตจุ้ย
1694.2 กุมภาพันธ์ 2561
2 กุมภาพันธ์ 2561
ร่วมเป็นกรรมการการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกนันทวัน   ดีอินทร์
1695.2 กุมภาพันธ์ 2561
2 กุมภาพันธ์ 2561
ร่วมเป็นกรรมการการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1696.2 กุมภาพันธ์ 2561
2 กุมภาพันธ์ 2561
ร่วมเป็นกรรมการการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกรัชนก  แจงป้อม
1697.2 กุมภาพันธ์ 2561
2 กุมภาพันธ์ 2561
ร่วมเป็นกรรมการการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
1698.28 มกราคม 2561
28 มกราคม 2561
ช่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร รับ-ส่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 243(1/2561) และงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคมณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1699.27 มกราคม 2561
29 มกราคม 2561
ช่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร รับ-ส่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 243(1/2561) และงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคมณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1700.25 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
ช่วยงานกองบริหารการวิจัย รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมงานโครงการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคปฏิบัติณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล


blank