: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2951.27 ตุลาคม 2547
29 ตุลาคม 2547
ไปราชการดูงานนอกสถานที่ จ.ชลบุรีประเทือง  โมราราย
2952.21 ตุลาคม 2547
22 ตุลาคม 2547
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินหลักสูตรเพื่อประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอนทิวาโย  ธูปเทียน
2953.27 สิงหาคม 2547
28 สิงหาคม 2547
ไปราชการกับอ.ขวัญขัย และอ.สุรเชษฐ์ ณ ม.เชียงใหม่ เรื่องวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตภัทร   ทับพิมล
2954.23 สิงหาคม 2547
23 สิงหาคม 2547
ติดต่อข้อมูลและสำรวจข้อมูล พร้อมอ.ทิพย์วิมล ณ จ.อุตรดิตถ์อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2955.9 สิงหาคม 2547
12 สิงหาคม 2547
เสนอผลงานในการประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 จ.เชียงใหม่วิชญา  อิ่มกระจ่าง
2956.28 กรกฏาคม 2547
30 กรกฏาคม 2547
นิสิตเอกประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกงานการประเมินภายใน ณ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จ.พิษณุโลกณัฐชา   ฮุนพานิช
2957.9 มิถุนายน 2547
9 มิถุนายน 2547
เดินทางไปคืนเครื่องหยอดถั่วเหลืองแบบล้อจิก จ. ชัยนาทภัทร   ทับพิมล
2958.7 มิถุนายน 2547
8 มิถุนายน 2547
เดินทางไปทดสอบเครื่องหยอดถั่วเหลือง ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2959.13 พฤษภาคม 2547
13 พฤษภาคม 2547
ไปราชการกับ อ.โพธิ์งามภัทร   ทับพิมล
2960.4 พฤษภาคม 2547
4 พฤษภาคม 2547
เดินทางไปรับเครื่องหยอดถั่วเหลืองแบบล้อจิก ณ จ.ชัยนาทภัทร   ทับพิมล
2961.9 เมษายน 2547
9 เมษายน 2547
ไปนครสวรรค์ กับ อ.ดลเดชภัทร   ทับพิมล
2962.1 เมษายน 2547
2 เมษายน 2547
ไปราชการ กทม.ภัทร   ทับพิมล
2963.4 มีนาคม 2547
4 มีนาคม 2547
ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบสนามต่างจังหวัด ณ จ.พิจิตรนุชนารถ   แก้วแดง
2964.28 กุมภาพันธ์ 2547
14 มีนาคม 2547
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ ณ วิทยาเขตสนเทศพะเยาลูกน้ำ  มากลิ่น
2965.28 กุมภาพันธ์ 2547
14 มีนาคม 2547
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ ณ วิทยาเขตสนเทศพะเยาภัทร   ทับพิมล
2966.28 กุมภาพันธ์ 2547
14 มีนาคม 2547
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ ณ วิทยาเขตสนเทศพะเยาอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2967.19 กุมภาพันธ์ 2547
19 กุมภาพันธ์ 2547
เข้าเยี่ยมนิสิตฝึกงานเพื่อติดตามผลการทำโครงงาน ณ โรงงานน้ำตาล จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2968.10 กุมภาพันธ์ 2547
12 กุมภาพันธ์ 2547
โครงการฝึกอบรมห้องปฏิบัติการทดสอบภาคเหนือ ณ กทม.ภัทร   ทับพิมล
2969.6 กุมภาพันธ์ 2547
6 กุมภาพันธ์ 2547
Survey Camp จ.พะเยาลูกน้ำ  มากลิ่น
2970.6 กุมภาพันธ์ 2547
6 กุมภาพันธ์ 2547
Survey Camp จ.พะเยาภัทร   ทับพิมล
2971.20 มกราคม 2547
21 มกราคม 2547
โครงการวิจัย อ.รัตนา ณ จ. กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2972.14 มกราคม 2547
16 มกราคม 2547
นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ กทม.ภัทร   ทับพิมล
2973.12 มกราคม 2547
12 มกราคม 2547
รับเช็คโรงการวิจัย กับอ.รัตนาภัทร   ทับพิมล
2974.9 มกราคม 2547
9 มกราคม 2547
นำบุคลากรไปเก็บตัวอย่าง ณ บริษัทเบียร์ไทย 1991ภัทร   ทับพิมล
2975.26 ธันวาคม 2546
26 ธันวาคม 2546
เดินทางไปซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ณ อ. วังทองภัทร   ทับพิมล
2976.14 พฤศจิกายน 2546
14 พฤศจิกายน 2546
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัทเบียร์ไทย 1991 จำกัดวิชญา  อิ่มกระจ่าง
2977.27 ตุลาคม 2546
29 ตุลาคม 2546
โครงการดูงานนอกสถานที่ ณ แหล่งอุตสาหกรรมในจ.ชลบุรี จ.สมทรปราการ และกทม.ธวัชชัย  ชุลบุตร
2978.27 ตุลาคม 2546
29 ตุลาคม 2546
โครงการดูงานนอกสถานที่ ณ แหล่งอุตสาหกรรมในจ.ชลบุรี จ.สมทรปราการ และกทม.รณกฤต  แสงผ่อง
2979.10 ตุลาคม 2546
10 ตุลาคม 2546
ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ม.จุฬาฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
2980.10 ตุลาคม 2546
10 ตุลาคม 2546
ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ม.จุฬาฯเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2981.10 ตุลาคม 2546
10 ตุลาคม 2546
ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ม.จุฬาฯเอกชัย  คงธนโภไคย
2982.10 ตุลาคม 2546
10 ตุลาคม 2546
ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ม. จุฬาฯวาฤทธิ์  ภมร
2983.18 กันยายน 2546
19 กันยายน 2546
เข้าร่วมโครงการพัฒนารุ่นเยาว์ในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ณ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2984.18 กันยายน 2546
19 กันยายน 2546
เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ณ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพณัฐชา   ฮุนพานิช
2985.16 กันยายน 2546
16 กันยายน 2546
โครงการศึกษาดูงาน โรงงานประกอบรถยนต์ อีซูซุโกศล  เหล็กกล้า
2986.8 กันยายน 2546
11 กันยายน 2546
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2546 ณ ตึก ITลูกน้ำ  มากลิ่น
2987.1 กันยายน 2546
4 กันยายน 2546
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2546 ณ ตึก ITลูกน้ำ  มากลิ่น
2988.1 กันยายน 2546
11 กันยายน 2546
เข้าร่วมอบรม เคล็ดลับและลัดการเลือกใช้งานโปรแกรม Microsoft word และกลเม็ดเคล็ดลับการใช้งาน Microsoft excel ณ ตึก ITชุติมา   สุดประเสริฐ
2989.1 กันยายน 2546
4 กันยายน 2546
เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปี 2546 ณ ตึก ITวิชญา  อิ่มกระจ่าง
2990.23 กรกฏาคม 2546
25 กรกฏาคม 2546
เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการเผยแพร่หลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัย ณ กทม.ณัฐชา   ฮุนพานิช
2991.24 มิถุนายน 2546
24 มิถุนายน 2546
เดินทางไปรับเช็คโครงการวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตาม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศรีรัตน์   ทองล้ำ
2992.29 พฤษภาคม 2546
29 พฤษภาคม 2546
การเดินทางไปรับ Dr. Zia ur Rahman และไปขนของ ณ กทม.โกศล  เหล็กกล้า
2993.25 พฤษภาคม 2546
26 พฤษภาคม 2546
เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ และงานวิชาการ ณ ม. เชียงใหม่ทัศพร  กนกพารา
2994.25 พฤษภาคม 2546
26 พฤษภาคม 2546
งานการเงินและพัสดุ และงานวิชาการ ณ อาคาร 30 ปี ม. เชียงใหม่นันทวัน   ดีอินทร์
2995.7 พฤษภาคม 2546
8 พฤษภาคม 2546
อบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการส่วนราชการ ร.ร. ท๊อปแลนด์ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2996.7 พฤษภาคม 2546
8 พฤษภาคม 2546
อบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการส่วนราชการ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ. พิษณุโลกอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2997.7 พฤษภาคม 2546
8 พฤษภาคม 2546
อบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานธุรการส่วนราชการ ณ ร.ร. ท๊อปแลนด์ณัฐชา   ฮุนพานิช
2998.4 พฤษภาคม 2546
10 พฤษภาคม 2546
เข้าแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัยครั้งที่ 22 ประจำปี 2546 ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนธงชัย   เลี่ยมสกุล
2999.29 เมษายน 2546
30 เมษายน 2546
โครงการปรับปรุงหลักสูตร ทรัพย์ไพลวัลย์รีสอร์ทวิชญา  อิ่มกระจ่าง
3000.28 เมษายน 2546
30 เมษายน 2546
โครงการประกันคุณภาพ จ. เพชรบูรณ์ธวัชชัย  ชุลบุตร


blank