ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมชลประทาน
ช่วงเวลา :
15-06-2561 ถึง 08-08-2562
งบประมาณ :
6,652,666.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น  [100%] [ 6,652,666 บาท ตามสัดส่วน ]