ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการการประเมินความปลอดภัยสำหรับการวางแนวท่อส่งก๊าซ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อย (RA#6) ไปยังจังหวัดราชบุรี
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท PENSPEN LIMITED
ช่วงเวลา :
02-04-2562 ถึง 02-04-2562
งบประมาณ :
580,594.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง  [100%] [ 580,594 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
-ยังไม่มีข้อมูลระยะเวลา