ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชน์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สถาบันไทย-เยอรมัน
ช่วงเวลา :
27-06-2562 ถึง 15-09-2562
งบประมาณ :
400,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น  [100%] [ 400,000 บาท ตามสัดส่วน ]