ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการหล่อเครื่องประดับ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ช่วงเวลา :
15-10-2562 ถึง 30-11-2562
งบประมาณ :
50,850.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า  [100%] [ 50,850 บาท ตามสัดส่วน ]